Silver JewelryCaloz International Co., Ltd

Swiss reliability and precision

Good prices for a great quality

We answer all your e-mails within 24 hours.

We can communicate with you in English, French and German.

ใหม่:

การกลึงด้วยเครื่อง CNC


ขออภัย อยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ Caloz International

ผู้ผลิตเครื่องประดับ เหรียญ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น

Caloz International เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 

หากท่านกำลังมองหาผู้ผลิตที่สามารถผลิตตามความต้องการของท่านได้ ท่านมาถูกที่แล้ว 99% ของแบบที่เราผลิตนั้นล้วนมาจากดีไซน์ของลูกค้า


 

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องประดับและสินค้าแฟชั่นโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

 

เราเลือกสรรกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำชิ้นงานแต่ละชิ้น เช่น การปั๊ม การกลึง การหล่อ ฯลฯ

 

ชิ้นส่วนของโซ่กระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรนี้ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 5 ชิ้น

  • 2 ชิ้น ผ่านวิธีการกลึง
  • 1 ชิ้น ผ่านวิธีการหล่อ
  • 1 ชิ้น ใช้วิธีการกลึงและปั๊มทั้งหมดสองครั้ง
  • 1 ชิ้น ใช้วิธีการดัด

 

วัตถุดิบที่ใช้คือทองเหลืองและเสตนเลสสตีล


wallet part to hook chain
Part to fix on wallet to hook chain